<acronym id="mcoyy"></acronym><rt id="mcoyy"><center id="mcoyy"></center></rt>
设备能力/Equipment
东莞广泽成型机台:

    60吨-2100吨注塑成型机 108台

    双色成型机 6台

    模内注塑机 3台

    气辅成型机 1台

    共118台
 
武汉广佳成型机台:

    86吨-1300吨注塑成型机 30台
 
    双色成型机 1台

    共31台
 
湖南广佳成型机台:

    160吨-1300吨注塑成型机 6台
 
    共6台
 
开封广佳成型机台:

    160吨-1300吨注塑成型机 8台
 
    共8台

河南伊晨汽车服务有限公司